Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Με το παρόν ορίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος (site) approved.citroen.gr προορίζεται για προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

-Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτό το site υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σύνδεση και η πρόσβαση στο site approved.citroen.gr υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των γενικών όρων και των προϋποθέσεων αυτών.

-Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας approved.citroen.gr και του περιεχομένου αυτής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η AIGLON ΑΕ, η CITROËN, οι θυγατρικές της, και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου δεν φέρουν καμία ευθύνη.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνοπτικά οι ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 1. Πνευματική ιδιοκτησία
  2. Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες
  3. Προσωπικά Δεδομένα
  4. Σύνδεσμοι hypertextes
  5. Αποκλεισμός ευθύνης
  6. Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία
  7. Δεσμοί -links- προς άλλα sites
  8. Χρηματοδότηση
  9. Εφαρμοστέο δίκαιο
  10. Cookies

 

Ο δικτυακός τόπος δημοσιοποιείται από την AUTOMOBILES CITROËN  Aνώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο…., που είναι καταχωρημένη στα μητρώα των στο Εμπορικό επιμελητήριο και στο μητρώο εταιρειών του Παρισιού με τον αριθμό μητρώου 552 144 503.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Έδρα:

75 Avenue de la Grande Armee

75116 CEDEX

PARIS

FRANCE

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AIGLON A.E

Λεωφόρος Κηφισίας 240-242

Χαλάνδρι Αττικής

 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

1.1. Η AIGLON ΑΕ και η CITROËN ενημερώνουν τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από:

α) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με αναρτημένες φωτογραφίες, άρθρα, γραφικά και αρχεία ήχου και εικόνας,

β) τη νομοθεσία περί μοντέλων και σχεδίων αναφορικά κυρίως με τα μοντέλα οχημάτων που απεικονίζονται στο εν λόγω site και τις ονομασίες αυτών,

γ) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων/μαρκών. Εν προκειμένω προστατεύονται ενδεικτικώς το λογότυπο της CITROËN που είναι τα Chevrons (που αποτελούν και το λογότυπο της CITROËN), το σήμα και η επωνυμία της AIGLON ΑΕ, καθώς και όλα τα σήματα, τα λογότυπα και τα εμβλήματα των μοντέλων που απεικονίζονται σε αυτό το site.

1.2. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ιδιοκτησία της AUTOMOBILES CITROËN  ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη εκμετάλλευσή τους από αυτήν.

1.3. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο, διαδικασία, και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο) η ολική ή η μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CITROËN. Περαιτέρω, απαγορεύεται και η χρήση οιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα μέλη του Δικτύου CITROËN  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

1.4. Εξαιρούνται οι απαλλαγές που προβλέπει ο γαλλικός κώδικας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο L 122.5 αυτού (κυρίως ως προς τα αντίγραφα για ιδιωτική χρήση).

1.5. Κάθε ενέργεια αντίθετη με τα ανωτέρω οριζόμενα συνιστά παραβίαση και αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικών, μοντέλων, ή (και) σημάτων, και τιμωρείται με 2ετή ποινή φυλάκισης και επιφέρει πρόστιμο 152 449,02€ (ισούται με 1.000.000 Γαλλικά φράγκα).

 

2. Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

2.1. Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν κατά τη στιγμή που δημοσιεύονται στο site, ή τη στιγμή που ενημερώνεται ή επικαιροποιείται η συγκεκριμένη σελίδα.

2.2. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα απεικονιζόμενα αυτοκίνητα είναι είτε στάνταρ, είτε προαιρετικοί, είτε δεν είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με την εκάστοτε έκδοση.

2.3. Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η CITROËN διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και των χρωμάτων των αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι σημερινές τεχνολογίες αναπαραγωγής δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.

2.4. Τα μοντέλα και οι εκδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και του προαιρετικού εξοπλισμού, είναι αυτά που διατίθενται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ή και να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.

2.5. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν σκοπό τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

2.6. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές, είναι ενδεικτικές, είναι οι ανώτατες συνιστώμενες τιμές πώλησης στην Ελλάδα, και δεν δεσμεύουν ούτε την AIGLON ΑΕ, ούτε την CITROËN, ούτε τις θυγατρικές της, ούτε και τα μέλη του επισήμου δικτύου των διανομέων της.

2.7. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι πώληση ή κράτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου CITROËN πραγματοποιείται μόνο με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης ή δελτίου παραγγελίας μέσω ενός Εξουσιοδοτημένου Διανομέα.

2.8. Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site είναι αυτές που προσφέρονται από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου CITROËN  στην Ελλάδα.

2.9. Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις.

2.10. Το δίκτυο των διανομέων της CITROËN βρίσκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το site.

2.11. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του επισήμου δικτύου πωλήσεων της AIGLON ΑΕ και της CITROËN  είναι ανεξάρτητες εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν την ελευθερία και την ευχέρεια να εκδίδουν τους δικούς τους τιμοκαταλόγους, να συμμετέχουν ή όχι στις ενέργειες που προτείνονται από την AIGLON ΑΕ ή/και την CITROËN  (συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων), και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για πληροφορίες που εκείνες παρέχουν μέσω αυτού του site.

 

3. Προσωπικά δεδομένα

3.1. Η AIGLON ΑΕ η οποία είναι η επίσημη εισαγωγέας των αυτοκινήτων και λοιπών προϊόντων που σχετίζονται με τα οχήματα CITROËN, ζητά τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, η e- mail), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. αίτηση για λήψη εντύπου ή πραγματοποίηση Test Drive).

3.2. Η AIGLON ΑΕ σέβεται την επιθυμία για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως και οικειοθελώς τα καταχωρήσετε. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, για την προώθηση προϊόντων, την έρευνα αγοράς ή τον έλεγχο δεδομένων πωλήσεων, και προκειμένου η AIGLON ΑΕ να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3.3. Σημειώνεται ότι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με τον πλέον ασφαλή και προσήκοντα τρόπο και με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

3.4. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: webmaster@citroen.gr

3.5. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ή και την διόρθωση των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: webmaster@citroen.gr και αυτά θα διαγραφούν από τα τηρούμενα αρχεία μας.

 

4. Σύνδεσμοι hypertextes 

Σε καμία περίσταση, η CITROËN δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site approved.citroen.gr.

 

5. Αποκλεισμός ευθύνης

5.1. Η χρήση του site approved.citroen.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

5.2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση του site.

5.3. Η CITROËN, οι θυγατρικές της, η AIGLON ΑΕ και τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκληθούν από τη χρήση του εν λόγω site ή των συνδέσμων που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Ομοίως δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προκληθείσα καταστροφή λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή/και προγραμμάτων.

5.4. Περαιτέρω η CITROËN δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

5.5. Ουδεμία ευθύνη φέρει η CITROËN, οι θυγατρικές της, η AIGLON ΑΕ και τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

5.6. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

5.7. Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του γιά την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

5.8. Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρουν οι χρήστες.

5.9. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο site approved.citroen.gr μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η σύνδεση με το site approved.citroen.gr δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας από την οποία συνδέεται.

 

6. Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία

6.1. Η CITROËN  ή/και η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να διαγράφει ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς καμία προηγουμένη ειδοποίηση, τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες παρουσιάζονται σε αυτόν.

6.2. Όλες οι αλλαγές ισχύουν και δεσμεύουν τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα για την ανάγνωση αυτών των γενικών όρων κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site. Γι’ αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του site.

6.3. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

6.4. Η CITROËN  ή/και η AIGLON ΑΕ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή/και από άλλα δίκτυα επικοινωνίας ή άλλες αιτίες παρεμβολής.

6.5. Επίσης, ενδέχεται η λειτουργία του site να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κείμενων πέραν της δυνατότητας ελέγχου της CITROËN  ή/και της AIGLON ΑΕ ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους.

 

7. Δεσμοί -links- προς άλλα sites

7.1. Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

7.2. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

7.3. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

8. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση

8.1. Όλες οι πληροφορίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στο site approved.citroen.gr παρέχονται από το εκάστοτε αναφερόμενο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.

8.2. Οι προσφορές και τα πακέτα χρηματοδότησης ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναρτώνται σε αυτό το site. Τα τυχόν στοιχεία αυτά δεν είναι δεσμευτικά και η εγγραφή του χρήστη σε αυτά δεν αποτελεί αίτηση ή προσφορά χρηματοδότησης.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

9.1. Ο διαδικτυακός τόπος approved.citroen.gr και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στο Γαλλικό δίκαιο, με εξαίρεση τους κανονισμούς που αντίκεινται στο νόμο.

9.2. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

10. Cookies

10.1. Το site διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης

πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

10.2. Στέλνουμε ένα ή περισσότερα «cookies» (μικρά αρχεία που περιέχουν μια σειρά χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας ή άλλο τερματικό προκειμένου να δοθεί στην εφαρμογή περιήγησής σας ένα μοναδικό προσδιοριστικό αναγνώρισης.

10.3. Τα «cookies» καταγράφουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μένετε συνδεδεμένοι, το χρόνο αποσύνδεσης, τις σελίδες που επισκέπτεσθε.

10.4. Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε το site, καθώς και για την βελτίωση της χρήσης του site από τον εκάστοτε χρήστη.

10.5. Σε καμία περίπτωση αυτά τα «cookies» δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία.

10.6. Οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «cookies» μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησης.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.